usemap

 

 

 

 

 

 

 
   
 


 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
T.C.
PEHLİVANKÖY BELEDİYESİ
TİCARİ TAKSİ VE DURAKLARI YÖNETMELİĞİ
 
 
AMACI:
Madde  1- Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren taksi durakları ile yeni açılacak olan taksi durak yerlerinin tespiti, çalışacak araçların nitelikleri ve sayıları ile hak sahipliği çalışmalarının belli bir düzen içinde yapılmasının sağlanması, taşımacılık hizmetine muhatap olan yolcuların rahatlığı ve güvenliği ile ilçe içi ve dışında trafik güvenliğinin bütünlüğünün sağlanması amaçlanmıştır.
 
 
YÖNETMELİĞİN YASAL DAYANAĞI:
Madde  2- 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun belediyelere verilen görev ve yetkileri bu yönetmeliğin yasal dayanağını oluşturur.
 
Bu yönetmelikte yer almayan hususlar için, ilgili kanun ve yönetmelikler geçerlidir.
 
 
DEVAMINI İNCELEMEK İÇİN  TIKLAYIN
Tasarım 59